Sowing the Future

Sowing the Future

Toekomst Zaaien is een internationaal zaai-evenement dat in 2006 is gestart door Ueli Hurter en Peter Kunz. Deze Zwitserse biodynamische boer en zaadveredelaar wilden met dit initiatief consumenten betrekken bij de ‘kiem’ van hun voedsel. Gelijktijdig wilden ze biodynamische landbouw en voeding voor het voetlicht brengen en de noodklok luiden voor de monopolisering van de internationale zaadhandel.

Eeuwenlang was het veredelen en kweken van zaden een vanzelfsprekende bezigheid van boeren. Tot voor kort was er daardoor een grote diversiteit aan lokale en regionale gewassen. Inmiddels hebben drie grote multinationals ruim de helft van de zaadmarkt in handen. Op nieuwe rassen vragen zij patenten aan. Het patenteren van zaadgoed is een zorgelijke ontwikkeling. Enerzijds omdat boeren niet meer zelf hun zaden kunnen en mogen telen, anderzijds omdat de diversiteit aan gewassen daardoor afneemt.
Zaadgoed moet voor iedereen vrij beschikbaar blijven en zeker voor boeren. Bovendien is het voor de toekomst van gezond, vitaal en betaalbaar voedsel essentieel dat de grote diversiteit bewaard blijft.

In 2011 is het project onder de titel Toekomst Zaaien in Nederland geïntroduceerd door Stichting Demeter. De organisatie in handen van Stichting Demeter in samenwerking met de Vereniging voor biologisch-dynamische landbouwStichting Zaadgoed en BD-Grondbeheer.

In verschillende landen vindt het zaaievenement plaats, bijvoorbeeld Let's seed the future in Egypte en Seminare il Futuro in Italië.


Wat is wintergraan?

Wintergraan, zoals winterrogge of wintertarwe, is een graansoort met zoveel 'koude-behoefte' dat het in de herfst of winter gezaaid moet worden. In eerste instantie komt het op als gras. De stevige stengel kan zich pas ontwikkelen als er koude overheen is gegaan. Zomertarwe wordt gezaaid in het voorjaar en kan niet tegen vorst. In de biodynamische landbouw is graanteelt de motor voor de vruchtbaarheid en structuur van de bodem. Boven de grond zijn de tarwe-halmen tot 1,30 meter hoog maar onder de grond groeit er net zoveel. Het intensieve wortelstelsel zorgt voor een goede bodemstructuur en het stro is de basis voor potstalmest.


Wat is een zaadvast ras?

Een zaadvast ras is op de klassieke manier ontstaan door kruisen en selecteren. Zaad van een zaadvast ras brengt planten voort met omgeveer dezelfde eigenschappen als de ouders. De voortplantingscyclus kan dus eindeloos worden voortgezet, van generatie op generatie. Voor boeren en tuinders heeft dit het voordeel dat ze deze rassen zelf kunnen telen en natelen en op den duur bedrijfseigen rassen kunnen ontwikkelen.
Stichting Zaadgoed stimuleert het behoud en de ontwikkeling van zaadvaste rassen voor de biologische landbouw.


Wat is een hybride ras?

Een hybride ras komt tot stand door kruising en inteelt te combineren. Met inteelt van ouderlijnen worden gewenste raseigenschappen vastgelegd en versterkt. Door specifieke ouderlijnen te kruisen, worden hybrides verkregen. Deze hybrides hebben een grote opbrengst en zijn qua vorm, kleur, smaak en groeisnelheid uniform. Bij sommige hybride rassen kunnen de planten geen zaad produceren en als ze wel vruchtbaar zijn, hebben de nakomelingen allemaal verschillende eigenschappen. Het zaad is dus niet bruikbaar voor nateelt. Voorbeelden en meer informatie over hybride en zaadvaste rassen op de site van Stichting Zaadgoed.
 

Steun het initiatief

Toekomst Zaaien Nederland wordt mogelijk gemaakt door de organiserende organisaties (Stichting Demeter, BD-Vereniging, BD Grondbeheer en Stichting Zaadgoed). Wil je de ontwikkeling van zaadvaste rassen ondersteunen? Word dan donateur van Stichting Zaadgoed.