Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy statement voor de campagne Toekomst Zaaien Nederland (www.toekomstzaaien.nl). Stichting Dementer is verantwoordelijk voor deze campagne.

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www. toekomstzaaien.nl  is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toekomst Zaaien Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer:

  • Wij verwerken Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Toekomst Zaaien Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van campagnedeelnemers worden door Toekomst Zaaien Nederland verwerkt ten behoeve van de doelstelling: Communicatie over de campagne door middel van directe email of nieuwsbrieven. Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is uw vraag om aan de campagne deel te nemen. Voor de bovenstaande doelstelling verwerken wij deze gegevens: Naam en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de campagne en maximaal 1 jaar.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Toekomst Zaaien Nederland en specifiek www. toekomstzaaien.nl , kun u ons benaderen via ons emailadres info@toekomstzaaien.nl of tel. 0343-52 23 55 .

Monitoren gedrag bezoeker

www. toekomstzaaien.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

www. toekomstzaaien.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.