De Zaderij

De Zaderij

"Wat ik belangrijk vind is dat de burger - en de kinderen - meer bewust worden van biodiversiteit en van zaadteelt. Het leuke is dat kinderen bij het Toekomst Zaaien daadwerkelijk zien hoe we telen en hoe het gewas zich ontwikkelt",  zegt boerin Tineke Alberts van biodynamische boerderij Zonneliefde in Bant (voorheen boerderij Buitenbant). Tineke is een van de drijvende krachten achter De Zaderij, een coöperatie van boeren die zaadvaste regionale rassen in stand houden en vermeerderen. Sinds 2018 zijn deze zaden, ook voor moestuinders, via hun webshop te koop. Het gaat de telers niet om de nostalgie van oude rassen, maar om lekkere, gezonde groenten die passen bij hun eigen bedrijf en die in de smaak vallen bij de consument. Zaadvaste rassen zijn daar het meest geschikt voor. Ze zijn reproduceerbaar en ze hebben een zekere genetische variatie, zodat boeren en tuinders zelf eigenschappen kunnen selecteren die zij voor zichzelf en voor hun klanten belangrijk vinden. 

De Zaderij is gevestigd op boerderij Zonneliefde, waar Tineke zich heeft gespecialiseerd in de teelt van zaadvaste zaden van groentes en bloemen. Ook werkt ze aan de veredeling van spinazie om een nieuw ras te ontwikkelen dat goed past in de polder. Stichting Zaadgoed en Stichting Zaadvast ondersteunen dit.

De Zaderij doet mee aan het Toekomst Zaaien 2021 op 10 oktober om 14 uur. Tineke zal laten zien dat ze nu werkt aan 'regeneratieve landbouw', waarbij de akker niet meer wordt geploegd en waar altijd een groenbemester groeit als het gewas geoogst is, zodat de bodemvruchtbaarheid toeneemt. "Ik wil dat de akker nooit meer zwart is", zegt Tineke. Christiaan Kapper zal wat vertellen over de regeneratieve landbouw. Ook zal onderzoeker Edwin Nuijten iets vertellen over de ‘graanpopulatie’ die Tineke teelt en waar hij onderzoek naar doet. Een populatie heeft een brede genetische samenstelling, dus op de akker zien de planten er verschillend uit. Na het zaaien mag iedereen brood proeven, gebakken door Jeanine Heinen. Ze zal vertellen over haar ervaringen met het bakken van brood met verschillende tarwerassen.

Het adres is: Zaderij en Zonneliefde, Noorderringweg 8-1; 8314 PH Bant (NOP). Laarzen aanbevolen.

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor het zaaien bij de Zaderij, want het maximale aantal inschrijvingen is bereikt.

Op de foto: wortelrassen proeven bij het Toekomst Zaaien in 2019