Toekomst Zaaien 2018: zaaien doet iets met mensen

Toekomst Zaaien 2018: zaaien doet iets met mensen

Het Toekomst Zaaien in 2018 was een succes. Ook in 2019 gaan we weer samen zaaien bij biodynamische boerderijen.

Acht boerderijen hebben meegedaan aan het Toekomst Zaaien en in totaal hebben 400-450 mensen meegezaaid. Bij alle boerderijen was het prachtig zaaiweer (op één bui na) en overal heerste een fantastische, verbindende sfeer tijdens het zaaien. Op alle plekken hebben de boeren iets verteld over hun bedrijf, over de biodynamische aspecten en over het belang van goede rassen en biodiversiteit. Daarnaast waren er korte bijdragen die verschilden per boerderij, bijvoorbeeld van voormalig hoogleraar Edith Lammerts van Bueren bij De Stadsboerderij Amsterdam, van Jaap Molenaar van de Bijenstichting bij Doornik Natuurakkers en van Cor Zenhorst van Stichting Zaadgoed bij Zonnehoeve.
Door de publiciteit rond het Toekomst Zaaien hebben veel mensen iets kunnen lezen of zien over het thema zaadvaste rassen binnen de biodynamische landbouw en over het belang van biodiversiteit en van diversiteit van zaadgoed. Artikelen of berichten verschenen in zeker 12 tijdschriften en enkele huis-aan-huisbladen. Omroep Gelderland en Omroep Flevoland hebben een nieuwsitem gefilmd. Ook was er aandacht via allerlei websites en facebookpagina’s. Er zijn 39.000 flyers over het Toekomst Zaaien verspreid via Natuurwinkels, EkoPlaza’s, Odin-winkels en via de deelnemende boeren.

Samen zaaien verbindt
Het is bijzonder om te merken dat zaaien echt iets doet met mensen. Net als de kinderen gaan de volwassenen er volledig in op. Het samen zaaien geeft een verbindend gevoel. Reden genoeg om het Toekomst Zaaien in 2019 weer te organiseren.
Een mooie toevoeging aan het Toekomst Zaaien was de goedbezochte ‘workshop zaadvaste rassen’, die Coöperatie Odin op 13 november in het Vreedehuis in Den Haag organiseerde. Er waren lezingen van Edith Lammerts van Bueren (emeritus hoogleraar biologische plantenveredeling) en Edwin Nuijten (onderzoeker plantenveredeling bij het Louis Bolk Instituut) en een proeverij met verschillende wortelrassen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar.
Het enthousiasme rond het Toekomst Zaaien is groot en Stichting Demeter, Stichting Zaadgoed en BD-Vereniging willen de samenwerking rond Toekomst Zaaien in 2019 voorzetten, samen met de biologische winkelbedrijven. Bijna alle boeren die dit jaar meededen, doen volgend jaar weer mee en enkele nieuwe boeren hebben al interesse getoond. Met de contacten die dit jaar zijn opgebouwd wordt nu al nagedacht over nieuwe ideeën voor volgend jaar, waarbij ook nieuwe partners zullen worden benaderd. Zo wordt Stichting Grondbeheer biodynamische landbouw partner in het project.