• In goede aarde vallen

  De biodynamische akkerbouwers houden hun landbouwgrond vruchtbaar met compost, dierlijke mest en vruchtwisseling. Het zaad valt bij hen dus in goede aarde.

  Doe mee!
 • Toekomstzaaiers in actie

  Trek je laarzen aan en kom deze herfst naar één van de deelnemende boeren. Ervaar het plezier om met elkaar het zaad in vruchtbare landbouwgrond te zaaien.

  Doe mee!
 • Bron van nieuw leven

  Zaad is de bron van nieuw leven. Het is de eerste schakel van onze voedselketen. Je geeft zaad toekomst door het elk jaar te zaaien, te oogsten, en opnieuw te zaaien.

  Doe mee!

Home

Home

Zaai je mee in oktober 2019?

‘Zaaien gaat over de essentie van het leven’, zei een van de boeren die een vorige keer meedeed. ‘Ieder jong mens zou dat een keer mee moeten maken.’ Doe je ook mee? In een lange rij lopen we over de biodynamische akker en strooien het zaad voor ons uit. Samen zaaien heeft iets magisch.

Welke Toekomst wil jij Zaaien? Bij biodynamische landbouw staan biodiversiteit, levenskracht en voedingskwaliteit centraal. Goede, gentechvrije zaden vormen de basis, liefst van zaadvaste rassen. Zaadteelt en de veredeling van zaadvaste rassen horen thuis op de akker van de boer, maar in de praktijk zijn bio(dynamische) boeren afhankelijk geworden van de zaden van de grote multinationals. 

Toekomst Zaaien wordt georganiseerd door Stichting Demeter samen met de BD-VerenigingStichting Zaadgoed en Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw

Nieuws

17 juli 2019

Eind juni verscheen Zaaiers - Zaadgoed is van ons allemaal, een themanummer van Dynamisch Perspectief, ledenblad van de Vereniging voor biologisch-dynamische landbouw en voeding.

Handmatig groepsgewijs zaaien is een bijzondere beleving. Een ritueel waar het aardse van het zaad in de grond en de verwondering over de kiemkracht op zoek naar het licht samenkomen. Een prachtige manier om je te verbinden met aarde en lucht, de ‘zaaigenoten’ en het landschap.
Bert van Ruitenbeek, directeur Demeter