Persbericht: We gaan weer Toekomst Zaaien

Persbericht: We gaan weer Toekomst Zaaien

Diversiteit van zaadgoed is van groot belang voor de toekomst van ons voedsel

In de weekenden van oktober 2018 kun je op veel plekken in Nederland weer Toekomst Zaaien. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met het inzaaien van een akker met wintergraan op een biodynamische boerderij. Ook vraagt Toekomst Zaaien aandacht voor de toekomst van ons zaadgoed. Het is een initiatief van Stichting Demeter.

Toekomst Zaaien is een internationaal project dat in 2006 in Zwitserland is gestart. Sindsdien hebben tienduizenden burgers en boeren meegezaaid in ruim tien landen. Dit jaar gaat Stichting Demeter deze activiteit weer organiseren samen met Stichting Zaadgoed, de BD-Vereniging en andere partners. Het vindt plaats in de weekenden van oktober 2018, op ca 10 biodynamische boerderijen verspreid over Nederland. Bijvoorbeeld bij Doornik Natuurakkers boven Nijmegen, waar Louis Dolmans tientallen oude graanrassen teelt en selecteert,  en op de Stadshoeve in Amsterdam-Noord. Alle locaties staan vanaf juli op toekomstzaaien.nl.
Bij het Toekomst Zaaien loop je in een lange rij over de akker, terwijl je het graan in een boog voor je uit strooit. Ook kinderen doen mee. Samen zaaien heeft iets magisch. Consumenten voelen de verbinding met de bron van hun brood: de graankorrels op de akker en de boer die ze verzorgt.

Welke zaden zaaien we in de toekomst?
Naast verbinding creëren heeft Toekomst Zaaien een hoger doel: want welke zaden kunnen we in de toekomst nog zaaien? Vier grote multinationals domineren de zaadhandel via patenten en uniforme, hybride rassen, die niet geschikt zijn voor zaadwinning door boeren zodat ze ieder jaar opnieuw zaad moeten kopen. Regionale rassen verdwijnen.
De biodynamische landbouwbeweging zet zich juist in voor meer diversiteit en voor de ontwikkeling van vrij verkrijgbare zaadvaste rassen, waarvan een teler zelf zaad kan oogsten om opnieuw uit te zaaien. Zulke rassen zijn er onvoldoende. Daarom zetten boeren zich nu in om nieuwe rassen te ontwikkelen, die passen bij een landbouw die niet bijstuurt met chemische middelen. Zo heeft de Duitse organisatie Kultuursaat, opgericht door biodynamische telers, al 80 nieuwe zaadvaste rassen ontwikkeld, waar ook Nederlandse telers aan hebben bijdragen. In Nederland is vorig jaar coöperatie De Zaderij opgericht met hetzelfde doel. Sinds 20 jaar ondersteunt Stichting Zaadgoed tientallen boeren en kleine zaadgoedbedrijven die biologische rassen selecteren en veredelen.

Diversiteit op akker en bord
Zaadgoed is eeuwenlang door boeren zelf veredeld en moet worden gezien als cultureel erfgoed. Het project Toekomst Zaaien betrekt burgers bij een vruchtbare landbouw en bij de bron daarvan: een grote diversiteit van zaden die vrij beschikbaar zijn. Meer diversiteit op de akker levert meer variatie in het winkelschap en meer variatie op het bord.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Toekomst Zaaien
Toekomst Zaaien wordt in Nederland georganiseerd door Stichting Demeter ism BD-Vereniging en Stichting Zaadgoed. In dit project zoeken zij samenwerking met diverse partners, zoals biologische speciaalzaken de Bijenstichting en anderen.
Projectleiding: Ellen Winkel, 06.212.05.816, ellen@schrijfwinkel.nl
Op de website
www.toekomstzaaien.nl wordt vanaf juli vermeld waar en wanneer er wordt gezaaid en welke extra activiteiten er worden georganiseerd.

Foto’s
De foto’s in de bijlage zijn vrij te gebruiken met vermelding van beeldcredit: Een lange rij toekomstzaaiers staat klaar langs de rand van de akker van boerderij Overesch in Raalte, 2014 (Foto: Annelijn Steenbruggen); Deze jonge zaaier kan er geen genoeg van krijgen, op Doornik Natuurakkers boven Nijmegen, 2014 (Foto: Liesbeth Sluiter). Meer foto’s zijn aan te vragen via Ellen Winkel.

Voor achtergrondinformatie
Projectleider Ellen Winkel kan u informeren en in contact brengen met mensen en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van zaadvaste rassen en bij biologische veredeling, zoals stichting Zaadgoed, stichting Kultursaat, coöperatie Bingenheimer Saatgut, stichting Zaadvast, coöperatie De Zaderij, De Beersche Hoeve, Louis Bolk Instituut, Bionext en emeritus hoogleraar biologische plantenveredeling Edith Lammerts van Bueren. Feiten en grafieken op het gebied van monopolisering in de zaadgoedhandel staan o.a. in de Agrifood Atlas.

Stichting Demeter verzorgt de certificatie en promotie van het Demeter keurmerk voor biodynamische landbouw, verwerking en handel.

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) werkt met boeren én burgers aan de ontwikkeling van een mens-, dier-, plant- en bodemvriendelijke landbouw.

Stichting Zaadgoed steunt telers bij het ontwikkelen van smaakvolle, zaadvaste rassen voor de biologische landbouw met hulp van haar donateurs. Ook brengt Zaadgoed het belang van biologische selectie en veredeling onder de aandacht van een breed publiek.

Bij plaatsing van een artikel over Toekomst Zaaien zouden wij het waarderen hiervan op de hoogte te worden gesteld, zodat wij dit kunnen delen via onze social media kanalen.