• In goede aarde vallen

  De biodynamische akkerbouwers houden hun landbouwgrond vruchtbaar met compost, dierlijke mest en vruchtwisseling. Het zaad valt bij hen dus in goede aarde.

  Doe mee!
 • Toekomstzaaiers in actie

  Trek je laarzen aan en kom deze herfst naar één van de deelnemende boeren. Ervaar het plezier om met elkaar het zaad in vruchtbare landbouwgrond te zaaien.

  Doe mee!
 • Bron van nieuw leven

  Zaad is de bron van nieuw leven. Het is de eerste schakel van onze voedselketen. Je geeft zaad toekomst door het elk jaar te zaaien, te oogsten, en opnieuw te zaaien.

  Doe mee!

Home

Home

Zaai je mee in oktober 2019?

‘Zaaien gaat over de essentie van het leven’, zei een van de boeren die een vorige keer meedeed. ‘Ieder jong mens zou dat een keer mee moeten maken.’ Doe je ook mee? In een lange rij lopen we over de biodynamische akker en strooien het zaad voor ons uit. Samen zaaien heeft iets magisch.

Welke Toekomst wil jij Zaaien? Bij biodynamische landbouw staan biodiversiteit, levenskracht en voedingskwaliteit centraal. Goede, gentechvrije zaden vormen de basis, liefst van zaadvaste rassen. Zaadteelt en de veredeling van zaadvaste rassen horen thuis op de akker van de boer, maar in de praktijk zijn bio(dynamische) boeren afhankelijk geworden van de zaden van de grote multinationals. 

Toekomst Zaaien wordt georganiseerd door Stichting Demeter samen met de BD-VerenigingStichting Zaadgoed en Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw

 

Nieuws

12 juli 2019

In de weekenden van oktober 2019 is iedereen is weer welkom om te komen Toekomst Zaaien bij acht tot tien biodynamische boerderijen in Nederland en Vlaanderen.